Türkiye’de Spor Psikolojisi tarihi nasıldır merak ediyor musunuz? Spor psikolojisi alanında atılan ilk adımlar neler, hangi çeviriler yayınlanmış ve hangi bilimsel makaleler yazılmış gelin birlikte inceleyelim.

Türkiye’de Spor Psikolojisi Alanında İlk Adım

Türkiye’de spor psikolojisi ile ilgili ilk yayın 1923 yılında Milli Eğitim Bakanlığının Beden Eğitimi Genel Müdürlüğü Tarafından çevirilerek yayınlanan “Sporun Psiko- Patoloji’si” isimli kitabın 173-188. sayfasındaki bölümü sporda psikolojik etkenleri içeriyor.

Uzun yıllar spor psikolojisi ile ilgili bir çalışma yapılmıyor. 1973-1974 yıllarında Lütfi Öztabağ tarafından yazılan Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi tarafından yayınlanan ilk kitap görülüyor: “Spor Psikolojisi” ve “Antrenör Psikolojisi” 1977 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şefik Uysal’ın “Spor Psikolojisi” ders notları çoğaltılarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerine sunuluyor.

1979 yılında yine Ege Üniversitesinde Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu “Spor Psikolojisi” ders notları yayınlanıyor. 1983 yılında Prof. Dr. Sabri Özbaydar tarafından “İnsan Davranışının Sınırları ve Spor Pskiloji” kitabı, 1985 yılında Dr. Ergun Başer’in Uygulamalı Spor Psikolojisi/Performans Sporun Psikolojisinin Rolü, daha sonra adı geçen kitabın 1986 geliştirilmiş başkası yapılmıştır.

1993 yılında Dr. Can İkizler’in “Sporda Başarının Psikolojisi” isimli kitabı yayınlanmıştır. 1995’de Erkut Konter’in “Sporda Motivasyon adlı kitabı yayınlanmıştır.

Türkiye'de Spor Psikolojisi Alanında İlk Adım

Türkiye’de Spor Psikolojisi Alanında Diğer Çalışmalar

Bu kitapların dışında bir çok araştırma yapılıp bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Günümüzde spor psikolojisi ile ilgili çalışma yapanların sayısında büyük bir artış gözlenmektedir. Ama spor psikolojisinin gerçek önemi; spor ile ilgilenen kurum, kulüp, antrenör ve medya tarafından anlaşıldığı söylenemez.

Zaman zaman gazete, dergiler ve televizyonlarda söylenen “motivasyon eksikliği”nin yenilgiye neden olduğu söylemleri psikolojide bir değer taşımamaktadır.Önümüzdeki yıllarda öncelikle antrenör ve spor eğitimcileri, spor psikolojisi alanına daha çok önem vererek başarıya daha sorunsuz ulaşabilecekleri kesindir.

Bunun için de spor psikolojisiyle ilgilenenlerin yayın sayılarını arttırıp tüm ilgilenenlere sunması gerekecektir. Bu aşamalardan geçen spor psikolojisi bilim dalıyla diğer bilim dallarının işbirliği sonucu daha büyük başarılara (hep sportif performans hem de sağlık açısından) ulaşılması kaçınılmaz olacaktır.

Türkiye’de Spor Psikolojisi, spor ve spora ilgi büyüdükçe dahada önem kazanacak ve daha sağlam adımlar atılacaktır.

Türkiye'de Spor Psikolojisi Alanında Diğer Çalışmalar