Spor Organizasyonlarında, sporculara, yöneticilere ve diğer katılımcılara organizasyon süresince verilecek hizmetler ne denli başarılı olursa, organizasyon da o derece başarılı geçmiş addedilir.Bu hizmetler müsabakaların oynanması dışında kalan tüm faaliyetleri kapsar.

Spor Organizasyonlarında Sağlık Hizmetleri

Spor organizasyonlarında, organizasyon boyunca ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının kısa sürede çözümlenebilmesi için gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Her spor alanı için bir uzman doktorun (tercihen spor hekimi) başkanlığında, 1 hemşire ve 1 sağlık memurundan oluşan ekip görevlendirilmeli, ayrıca 1 ambulans da ekibe dahil edilmelidir. Hastaneye nakil ihtiyacı gösterebilecek vakalara karşı organizasyonun en az 1-2 ay öncesinden, yeterli teşekküle sahip bir hastane ile anlaşma yapmalıdır.

Sağlık Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Güvenlik Hizmetleri

Spor organizasyonlarında, organizasyona katılanların bulunabileceği mahallerde (spor alanları, oteller, ulaşım araçları, vb.) ciddi, güvenli, fakat katılanları ve halkı taciz etmeyecek şekilde güvenlik önlemlerinin alınması şarttır. Organizasyonun uluslar arası niteliğe sahip olmasına ve büyüklüğüne göre tayin edilecek üst düzey bir emniyet görevlisinin komutasında, yeterli sayıda güvenlik ekibi oluşturulmalıdır.

Güvenlik Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Ulaşım Hizmetleri

Spor organizasyonlarında, organizasyona katılacak ekiplerin ve görevlilerin, organizasyonun yapılacağı yöreye geldikleri andan gidecekleri ana kadar olan tüm ulaşım hizmetleri, en az 2-3 ay öncesinden düşünülüp planlanmalı, yeterli sayıda araç (otobüs, minibüs, hususi otomobil, limuzin, vb.) temini için taşımacılık şirketleri ile anlaşma yapılmalıdır.

Takımların ve görevlilerin kaldıkları otellerden, müsabakaya, antrenmana, toplantılara ve gezilere gitmeleri dahil, her türlü ulaşım ihtiyacı bu planın içinde yer alır. Maliyeti biraz arttırsa dahi, her takıma bir aracın tahsis edilmesi ve tüm organizasyon müddetince aynı takımın (yöreye ayak bastığı andan ayrıldığı ana kadar) aynı araçla gidip gelmesinin sağlanması en garantili yol olmaktadır. Organizasyonda görevli üst düzey kişilere ise pozisyonlarına göre araç tahsis edilmesi gereklidir.

Ulaşım Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Spor organizasyonlarında, organizasyon için anlaşmaya varılan otelleri yiyecek-içecek konusunu kendi bünyelerinde halledebilecek nitelikte olduklarından, bu hizmetler genellikle düzenli yürür. Ancak düzenin dışına çıkılan haller de olağan karşılanır (Mesela uluslar arası organizasyona katılan bir Türk kafilesinin domuz eti yemek istememesi).

Ayrıca, yemek saatinde ve biraz öncesinde veya sonrasında müsabakası olan takımların yemek vakitlerinde özel ayarlamalar yapılmalıdır. Aynı durumun mevcut olduğu diğer bir kesim hakemler ve organizasyonun yöneticileridir.  Organizasyon tarafından halledilmesi gereken başka bir husus da, takımların müsabakalar ve antrenmanlar esnasında ihtiyacı olan içeceklerin tedarik edilmesidir.

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Haberleşme Hizmetleri

Spor organizasyonlarında, organizasyon süresince oynanan müsabakalarla ilgili verilerin gerekli yerlere (uluslar arası organizasyonlarda her takımın kendi ülkesine) ulaştırılabilmesi için yeterli bir haberleşme ağının kurulmasına ihtiyaç vardır. Otellerde ve özellikle spor alanlarında kurulacak telekomünikasyon merkezlerinde telefon, faks, internet, posta gibi hizmetlerin, sıkışmaya meydan vermeyecek düzenlemelerle sağlanması gerekir.

Haberleşme Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Bilgisayar Hizmetleri

Spor organizasyonlarında çağımız teknolojisinin bir nimeti olan bilgisayar hizmetlerinden, organizasyonun hemen her alanında faydalanmak mümkündür. Ancak en yaygın olarak, müsabaka verilerinin kaydedilmesinde ve sonuçlarının alınmasında kullanılırlar.

Her spor dalının kendine özgü geliştirdiği programlarla, müsabakalar boyunca oyuncuların zayıf-kuvvetli yönleri araştırılır. En başarılı oyuncular, takımların birbirlerine üstünlük oranları, etkili-etkisiz oldukları pozisyonlar gibi değerlendirmeleri müsabakanın bitiminde derhal elde etmek mümkün olmaktadır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için organizasyondan en az 2-3 ay önce, konusunda deneyimli, bünyesinde uzman kişileri barındıran sağlam bir bilgisayar kuruluşu ile anlaşma yapılması gerekir.

Biglisayar Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Protokol Hizmetleri

Gerek organizasyon yapılan ülkenin ve yörenin, gerekse ilgili spor dalının önde gelen kişilerine ve önemli misafirlere sunulan uygulamadır. Her organizasyonda yerine getirilmesi gereken hizmetlerdendir. Bu kişiler müsabakaları, spor alanlarında özel olarak ayrılmış protokol bölümünden izlerler.

Müsabaka aralarında veya ihtiyaç hissettiklerinde, yine protokole ayrılmış özel salonlarda dinlenir ve yiyecek-içecek gibi ihtiyaçlarını giderirler. Protokol tribün ve salonlarında, bu bölgelere girmeye hakkı olan kişileri karşılamak ve onları yerleştirmekle görevli teşrifatçılar vazife yaparlar. Ayrıca, bu kişilere hizmet vermek üzere yeterli sayıda hostes, garson ve yardımcı personel de mevcuttur.

Protokol Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Bakım ve Onarım Hizmetleri

Organizasyonun her aşamasında, özellikle spor alanlarında, doğabilecek bazı arızaların oluşmaması için gerekli bakımları gerçekleştiren veya arıza oluştuğunda da onarım çalışmalarını yapan uzman kişi ve teknisyenlerin verdikleri hizmetlerdir.

Bakım Onarım Hizmetleri

Spor Organizasyonlarında Turistik Hizmetler

organizasyona katılanlara ülkeyi ve yöreyi tanıtabilmek için müsabaka ve antrenman haricinde kalan zamanlarda verilen hizmetlerdir. Genellikle yöredeki tarihi bölgeleri, tabiat güzelliklerini, folklorik öğelere sahip kesimleri ve alışveriş merkezlerini kapsayan geziler ve ziyaretler düzenlenerek gerçekleştirilirler.

Turistik Hizmetler