Gizli Ateşi yönlendirmek için Merkür Kadüsü adındaki bir yöntem kullanılır. Böyle bir uygulama ile, ikiz yılanlar, merkezi bir sütun etrafından dolanarak kanatlı bir tepe, taç, kozalak veya epifize çıkan iki yarı unsur ya da destek sütunu yaratırlar.

Bu noktaya gelindiğinde, aydınlanma ile birlikte, gerçek ruhsal alanlara yükselebilirler, psişik eylemlere de yönlendirilebilirler.

Merkür Kadüsü yılanlarıyla Gizli Ateşim içinden aldığı yol; çakralar, psişik merkezler, sinir sistemi ve endokrin sistemi ile bağlantılıdır. Belli çakralar, gezegenlerle eşleştirilir. İlahi enerjinin hayat ağacından düşüşünü takip ederek, bedende tekabül ettikleri yerlere konulurlar.

Merkür Kadüsü Nasıl Yapılır

Merkür Kadüsü Yapılışı

Bu türde bir çalışma için; omuriliği Merkür Kadüsü orta sütunu olarak imgelemeniz gerekmektedir. Kanatlar üsteki parlak küredir, başın tepesinde olarak görülmelidir. Küre beyaz altın, sol yılanımız mavi veya siyah, sağ yılanımız ise, kırmızı olarak imgelenmelidir.

Kuyrukları omuriliğin tabanında kesişmelidir. İki yılan beş kez daha kesişecek biçimde, dilleri dışarıda ve yüzleri birbirine bakarak boyun hizasına doğru açılmış, bir çift kanatla birlikte gelmelidirler.

Güçlü imajinasyon ile, baş hizasında bir güneş diski, bunun ucunda bir çam kozalağı görmelisiniz. Başın üstünde tepedeki çam kozalağı epifiz bezidir. Soldaki yılanın Ay-sal, sulu, pasif, manyetik özellikler taşıdığı, sağdaki yılanın da Güneş-sel, elektriksel ve genişleyici özellikler taşıdığı imgelenmelidir. Elbette orta sütun, her iki unsuru dengeler.

İmajlar kuvvetle canlı bir biçimde imgelenmelidir, ardından semboller üzerinde meditasyon yapılabilir. Psişik blokaj olursa, semboller dizisinde ilerlerken hafifçe düzeltebilirsiniz.

Merkür Kadüsü Oluşma Süresi

Merkür Kadüsesi

Her sembolün sadece yedi gün çalışılması uygundur. Uygulamaya Cumartesi günşeri başlamak gerekecektir. Bunun nedeni, orta sütunda yedi esas sembolden geçmenin yedi hafta sürmesi. İki yılan için de bu süreye ek üç hafta kadar bir süre gerekebilir.

Zorlu bir çalışma bütünüdür ve sıkmadan aşırı baskı altında hissetmeden uygulanmalıdır. Çalışmanın meditasyon süreleri başlangıçta 15 dakikayı aşmamalıdır.

Başınızın üzerinde aşırı yoğun, parlak bir ışık noktası düşünün. Bunu tepenize indirin, bedene ve psişik varlığınıza girerek şuurunuzu doldurduğunu görün. Genişleyerek sizi ve etrafınızı saran iki metre çapında altın ışık ve ateşten bir küreyi imgeleyin.

Bunun ışığı artıp güçlensin ve bu güçlü ışık, sizin davet edeceğiniz kozmik güçleri bütünüyle taşıyabilsin. Mızrak gibi bir ateş ışını gelsin ve üzerinizdeki bu ışık alanından insin.

Sonra kafatasınızdan, bedene, oradan da, Dünya’nın merkezine gelsin. Altınızda yer titrerken, yerin kırmızımtırak altın renkli bir yılana benzeyen canlı ateş buharı, bu ışına ters yönde dalarak omurilikten girsin, ardından kafatasınıza ilerlesin.

Şimdi kafatasınızın oyuğu yaratıcı ve dönüştürücü enerjinin güçlü bir alıcısı olmuş durumda, işte bunu kuvvetle imgeleyin.

Sonrasında, tüm imajinasyonu kalbe yönlendirin ve bu yerin de bir kupa, bir taş gibi diğer yüksek varlığınızın alıcı kapısı olduğunu düşünün. Bir cevap alınacaktır, en azından bekleyin ve ardından bütün her şeyin büyük canlı altın bir ışık, ateş ve aşk denizinde eridiğini düşünün.

Sonra çıkan enerjiyi içinize alın, kalanını ilahi pınarlara sunun.

Merkür Kadüsü Nerelerde Uygulanıyor

Doğu ezoterizminde bütün bu türden çalışmalar, canlılarda varolan, yarı uyku halindeki “Kundalini”, “Yılan Ateş,” veya “Ejderha” enerjisini uyandırma yeteneklerinin geliştirilmesini ön planda tutar. Fiziksel, duygusal ve psişik bedenlerden bu enerjinin akışı itina ile kontrol edilmelidir.