Sporda Kişilik

Sporda Kişilik Kavramı

Spor psikolojisiyle ilgili literatürlerde,üzerinde en fazla araştırma yapılan konuların başında sporda kişilik gelir. Bunun nedenini anlamakta o kadar zor değildir. Eğer spor psikolojisi elit ve şampiyon sporcuların kişilik özelliklerini diğer sporculardan ayırabilirse ya da her bir spor dalının belirli kişilik özellikleri gerektirdiğini ortaya koyabilirse, o zaman elit ve şampiyon sporcu seçme ve yerleştirme şanslarını arttırmak […]

Spor Psikolojisi Nedir

Spor Psikolojisi Nedir

Spor psikolojisi, insanı incelemede, hareket sistemine ilişkin yaklaşımı olan anlamlı bir yaklaşımdır. İnsan, yaşamında bir hareket sistemi içinde enerji harcamakta ve bütün organlarıyla, hareket içinde bulunmaktadır. Bir çok psikolog bireyi bir enerji sitemi olarak ele alıp anlamaya çalışmaktadır. Bireyin, enerji sistemi ya da hareket sistemi olarak ele alınmasında dikkat çeken noktadır. İnsan eylemlerinin biyolojik, fizyolojik […]

Türk Spor Tarihi

Türk Spor Tarihinde Örgütlenme Dönemi

1923 öncesi Türk Spor yönetimi tarihine genel bir değerlendirmesini yaparken, birkaç örnek dışında günümüzdeki gelişmiş örgütsel yapıya benzemeyen bir yapıda olduğunu ve hatta örgütsüz bir yapı olduğunu vurgulamak hiç de yanlış olmaz. Bu örgütsüz dönemin nitelikleri şöyledir: Sporcular ve kulüpler saray mensuplarının, zenginlerin, ağaların, tekkelerin, ve birkaç kişinin himayesindedir.Spor, yaygın değildir. Spor Türk toplumuna, toplumda spora yabancıdır. İstanbul Futbol […]

Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Türk spor yönetiminin tarihsel gelişimi önemli unsurlara ve olaylara dayanmaktadır. Ülkemizdeki spor yönetim alanını 4 ana bölümde incelemek gerekmektedir. Türk Spor Yönetimi Tarihi 1- Örgütsel ve himayeciliğe yönelik, 1923 öncesinin çabaları, 2-Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı’nın (1922-1936) kuruluşu ile birlikte sporda demokrasi yolunda önemli adımların atıldığı gönüllü birlikler dönemi, 3- Devletin 1936 yılında Türk Spor Kurumu ile […]

Sporda Sponsorluk Fiyatlandırma Stratejileri

Sporda Sponsorluk Fiyatlandırma Stratejileri

Sporda sponsorluk fiyatlandırma stratejilerine ilişkin olarak ortaya konan yaklaşımlar genel fiyatlandırma stratejilerinden adapte edilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde sponsorluk paketi fiyatlandırılırken beş tür stratejiden yararlanıldığı görülür. Bu stratejiler maliyete dayalı, talebe dayalı, rekabete dayalı, nispi değere dayalı fiyatlandırma ve karma fiyatlandırma stratejileridir. Her bir stratejiye ilişkin gerekli açıklamalar ayrı başlıklar halinde aşağıda ele alınmıştır. Maliyete Dayalı Sponsorluk […]

Sporda Sponsorluğun Fiyatlandırılması

Sporda Sponsorluk Fiyatlandırması

Sponsorluk değerin belirlenmesindeki kritik noktalardan biri sporda sponsorluk fiyatlandırmasıdır. Fiyatlandırma hem sponsorluğa konu platform (etkinlik, takım ve sporcu), hem de sponsor olan firma açısından önem taşımaktadır. Spor pazarlama yöneticisi, kendilerine rakip olarak nitelendirilebilecek diğer spor organizasyonlarının sponsorluk paketini nasıl fiyatlandırdıklarını  bilmelidir. Ayrıca alıcıların diğer tutundurma/medya araçlarına ne kadar ödeme yaptıklarını bilerek sponsorluk fiyatlandırmasına karar vermek durumundadır. Sponsor […]

Rüzgar Sörfü

Rüzgar Sörfü Nedir

Rüzgar sörfü, genelde 2 ile 4 metre uzunluğunda bir sörf tahtası kullanılarak, rüzgarın yelkeni doldurmasıyla suyun üstünde gidebilen bir düzenektir. Yelken donanımı borda, üzerinde serbest dönebilen bir ekle bağlıdır.  Ayni zamanda direk, bumba ve yelkeni kapsar. Sörfçünün becerisi ve rüzgar sörfünün sınıfı yelken seçiminde etkili olur. Her ne kadar yelkenciliğin en düşük versiyonu olarak görülse bile, […]

Sporda Fiziksel Özellikler Kimliği

Sporda Fiziksel Özellikler Kimliği

Bir sporcunun, sporda fiziksel özelliklerini tanımlarken bir çok kelime kullanabiliriz,bunlardan bazıları boyut,hız,sürat,dayanıklılık,kuvvet,çabukluk,esneklik ve vizyondur. İnsanlar kendi tanımlamalarını yaparken de bu kelimeleri kullanırlar,oysa ki bu bazı problemler oluşturmaktadır. Örneğin bir insan için dayanıklılık olan anlam,bir diğer kişi için güç olarak anlamlandırılabilir. Mark McGriwe alan dışına fırlatma atışı yapabilen bir oyuncudur. Bu başarısının cevabı çok güçlü bir oyuncu olmasıdır. Shaquille […]

Sporda Yetenek Gelişimi

Sporda Yetenek Gelişimi

Sporda yetenek konusunda son boyut, sporda yetenek gelişimi ilerlemesidir. Yetenekli sporcular kendi sporunda başarılı ya da muhtemelen kendi yaş gruplarında her yaş seviyesinde başı çeken sporculardır. Daha büyük, daha güçlü,daha hızlı ya da basitçe diğer çocuklardan daha iyi olabilirler. Bunun gibi çocuklar çok iyi bir yaş gurubu sporcularıdır, ne daha azı ne de daha fazlası. Şuan ne […]

Ussain Bolt

Sporda Yetenek Kavramı

Sporda Yetenek kavramı; ‘’Özel bir doğal kabiliyet’’ ve ‘’Kazanma ve başarma kapasitesi’’ olarak tanımlanır. Tek Boyutlu Sporda Yetenek Önceki tanımlamalardan farklı olarak burada sporda yetenek, düz bir çizgide hızlı koşma ve ya geniş bir oyun kurucu (Amerikan futbolunda quarterback) olarak oynama kabiliyeti ile sınırlıdır. Michael Johnson ve Marion Jones olimpiyatlarda şampiyonluklar yasamış ve hayatı boyunca çok […]

top