Kahve, en çok tercih edilen doğal tedavi yöntemlerinin içinde hep bulunan bir maddedir. Geçmişten günümüze çoğu tedavi yönteminde ana unsur ya da yan unsur olarak kullanılan bu meyve, yararlarının çok fazla olmasının yanı sıra, bazı insanlarda ve özellikle alerjisi olan kişilerde ters etki yaratabiliyor.

Tüm bu bilgilerin ışığında sizde tedavi yöntemleriniz de bu mucizevi meyveyi kullanabilir ve yararlarından faydalanabilirsiniz.

Kahve Sinirleri Uyarır

Kahve İnsan Sinirlerini Uyarma Görevi Üstlenir

Sinirleri uyarır, kalp ritmini yükseltir, bu şekilde vücudu ayrıca beyni kullanmayı basite indirir. Soluk almayı fazlalaştırarak, bedenin içte ve dışta olan canlılığını yükseltir.
Nadiren az sayıda kişide sinirsel ağrıyı ve baş ağrısını tetikler, fakat bazı kişilerde kısa süreli zindelik etkisi gösterir.

Kahve Hazım Yollarında Etkilidir

Kahvenin Hazım Yollarında Etkisi Çok Fazladır

Mide ve bağırsağın işlevini çoğaltarak, hazmetmeyi basitleştirir. Mide asidi düşük olan ve sorun yaşayan insanlarda fazlasıyla yararlıdır. Öğün sonrası tüketilirse, bazı insanlarda hazmı kolaylaştırır.

Kahve Prostata Faydalıdır

Kahve İdrar Yollarında Etkilidirİdrar yollarına etki ederek, bolca tuvalete gitme güdüsü yaratır. Üre, üre asidi ve ürat tuzları gibi vücutta bulunan gereksiz ve işlevsiz unsurların yok edilmesini kolaylaştırır. Eğer bu unsular vücutta kalırlar ise zararları dokunur.. Bu nedenle üremi, romatizma, mafsal iltihabı gibi hastalıkları olanlara yasaklanmalıdır.
Kahvede okzalat baremi de yüksek olup, böbrekte kum ve taş oluşumunu da arttırır.

Kahvenin Kan Üzerinde de Etkileri Vardır

Kanın içinde bulunan akyuvar adedini yükseltir, bundan mütevellit kahveyi fazla tüketen insanların suratları sarımsıdır. Ayrıca kahve telvesi tüketen gençlerde zararı yoğun olarak hissedilir.
Kanın içinde bulunan alyuvar adedi azaldığı vakit insanın fiziksel gücü körelir.
Kahve kanda erimiş şekilde duran kolestrolü damar cidarlarına sabitleyerek, damar sertleşmesine sebep olur.

Kahve Kanada Etkilidir

Kahvenin Kullanılışı

Kullanılacak oran her insanda farklılık gösterebilir. Kahve yapılırken, altı daha yoğun pişirilerek köpüğü azaltılırsa zarar oranı düşer.

NOT : İnsanda bağımlılık oluşturur ve gün geçtikçe kahve olmadan yani kafeinsiz duramaz hale sokar. Karaciğer, safra, damar sertliği, kalp rahatsızlığı, üremi, albümeri, tansiyon, peklik, romatizma, şişmanlık rahatsızlıkları çeken insanlar, kahveyi çok seyrek ve az miktarda içmelidir. Fazla kaynatarak tüketilmeli. Süt ile birlikte içilir ise hazmı aşırı zor olur ve karaciğeri fazlasıyla yıpratır, hasta olan kişilere bu şekilde hiç tükettirilmemelidir.

Böbrekte ürat taşı olanlara da yasaktır. Bazı kimselerde akşamlan uykusuzluk yaratır, bunlar akşam içmemelidir. Küçük çocuklara vermemeli çünkü organ zarını vakitsiz yıpratır ve onları kansız bırakır. Devamlı kahve içenlerde, zihni bozukluk, unutkanlık, el-ayak titremesi, kalp çarpıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk yaratır. Ara sıra kahve, zararını giderici içecekle alınmalıdır.

Kahvenin Kullanılışı